Het Scheepmakerskwartier

 

Deze website is bedoeld als informatiebron voor het participatieproces voor fase 2B van het  Scheepmakerskwartier. Dit omvat het gebied aan de Harmenjansweg direct naast het spoor tussen de nummer 85 en 93. Nu staan daar nog wat haveloze bedrijfspanden. Deze locatie is verworven door de ontwikkelcombinatie Wibaut – AIVM. Als onderdeel van het eerdere bestemmingsplan en Masterplan Scheepmakerskwartier is deze locatie bestemd om te transformeren tot een hoogwaardig woongebied. De naastliggende locaties zijn al opgeleverd (fase 1) of starten binnenkort (fase 2A). Fase 2B is in het bestemmingsplan en het Masterplan aangewezen als locatie waar ook hoger bebouwd kan worden, tot 8 lagen/24 meter. De ontwikkelcombinatie heeft hiervoor ook plannen ontwikkeld. Een aantal buurtbewoners heeft bezwaren tegen onder meer de hoogte van de bebouwing op locatie 2B. Ook bestaat er zorg over de inrit van de inpandige parkeergarage, toenemende verkeersdruk, de afstand tot de bebouwing aan de overkant van de Harmenjansweg en onvoldoende groen in het plan.

 

Participatieproces

De ontwikkelcombinatie en de gemeente hebben in samenwerking met de Wijkraad besloten om een participatieproces op te starten om te kijken of de plannen zodanig aangepast kunnen worden dat ze beter aansluiten bij wensen van omwonenden. Daarvoor is een onafhankelijk bureau, De Wijde Blik, met ervaring met dit soort processen aangetrokken. De omwonenden worden geïnformeerd met deze website en via een startbijeenkomst op 12 oktober en een slotbijeenkomst eind dit jaar. Tussendoor overlegt een klankbordgroep van enkele omwonenden met vertegenwoordigers van de gemeente, de ontwikkelcombinatie. Ook vertegenwoordigers van de werkgroep Bouw van de Wijkraad zijn hierin vertegenwoordigd. 

 

 

Transformatie tot hoogwaardig woongebied